Subscribe:

Labels

[[My Way]] Frank Sinatra, Song Lyrics & The Thai Translation, Download Online Links Is Available

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
And now, the end is near;  เอาล่ะ นี่มันคงใกล้ถึงจุดจบแล้ว
And so I face the final curtain. และฉันก็ต้องพบกับฉากสุดท้าย
My friend, I'll say it clear,  เพื่อนเอย ฉันจะพูดให้มันชัดๆ
I'll state my case, of which I'm certain. ฉันจะชี้แจงเรื่องที่ฉันนั้นเข้าใจ
<> <>
I've lived a life that's full. ชีวิตของฉัน ฉันใช้มันอย่างคุ้มค่า
I've traveled each and every highway;  ฉันท่องเที่ยวไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
And more, much more than this,  และที่มันสำคัญมากกว่านั้น
I did it my way. ฉันได้ใช้ชีวิตตามแบบของฉัน
<> <>
Regrets, I've had a few;  ความเสียใจในชีวิตฉันน่ะหรือ มันก็มีบ้าง
But then again, too few to mention. แต่มันก็น้อยเสียจนไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงมัน
I did what I had to do ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องทำ
And saw it through without exemption. ฉันมองมันทะลุปรุโปร่งแบบไม่มีข้อแม้ใดๆ
<> <>
I planned each charted course;  ทุกเส้นทางฉันวางแผนไว้เป็นอย่างดี
Each careful step along the byway,  ทุกย่างก้าวฉันไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
And more, much more than this,  และที่มันสำคัญมากกว่านั้น
I did it my way. ฉันได้ใช้ชีวิตตามแบบของฉัน
<> <>
Yes, there were times, I'm sure you knew ใช่ ฉันแน่ใจว่าคุณก็รู้ว่ามีอยู่หลายครั้ง
When I bit off more than I could chew. ที่ฉันทำอะไรเกินไปหน่อย
But through it all, when there was doubt,  แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีอุปสรรคทำให้ฉันสะดุด
I ate it up and spit it out. ฉันก็จะกัดฟันสู้ต่อไป
I faced it all and I stood tall;  ฉันเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง และยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
And did it my way. และใช้ชีวิตในแบบของฉันเอง
<> <>
I've loved, I've laughed and cried. ฉันเคยมีรัก หัวเราะ ทั้งเคยร้องไห้
I've had my fill; my share of losing. ฉันเคยเปรมปรีดิ์และสัมผัสกับการสูญเสีย
And now, as tears subside,  และวันนี้เมื่อน้ำตาเหือดแห้งลง
I find it all so amusing. ฉันพบว่า ทุกเรื่องที่ผ่านมามันช่างน่าขัน
<> <>
To think I did all that;  เมื่อมาคิดดูว่า ฉันทำเช่นนั้นไปได้อย่างไร
And may I say - not in a shy way,  ฉันขอบอกอย่างไม่อายเลยว่า
"Oh no, oh no not me,  โอ้ไม่ โอไม่ ไม่ใช้ฉัน
I did it my way". เพราะฉันใช้ชีวิตตามแนวของฉันเอง
<> <>
For what is a man, what has he got? สำหรับผู้ชายคนหนึ่ง มันจะมีอะไรอีกเล่า
If not himself, then he has not. ถ้าไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ก็เท่ากับไม่มีความหมายอะไรเลย
To say the things he truly feels;  เพื่อที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆ
And not the words of one who kneels. และไม่ใช่คำพูดจากปากของผู้ที่ยอมจำนน
The record shows I took the blows - มีการบันทึกไว้ว่า ฉันรับมือได้กับทุกสิ่ง
And did it my way!  ในแบบชีวิตของฉันเอง
<> <>
Yes, it was my way. ใช่แล้ว ฉันใช้ชีวิตในแบบของฉันClick to see more songs:

Listen Music / Watch MV [[Flesh without Blood]] by Grimes New Released Album Flesh without Blood, October 27, 2015

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
[Intro] [Intro]
Live as yourself ใช้ชีวิตเป็นตัวของคุณเอง
Oh-ah-ah โอ้ อา อา
Oh-ah-ah โอ้ อา อา
<> <>
[Verse 1] [Verse 1]
You claw, you fight, you lose คุณตระคุบ ต่อสู้ แต่คุณก็พ่ายแพ้
Got a doll that looks just like you ได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันดูคล้ายๆกับคุณ
Remember when we used to say นึกถึงคำที่เราเคยพูดว่า
"I love you" almost every day "ฉันรักคุณ" แทบเกือบจะทุกวัน
I saw a light in you ฉันเห็นแสงสว่างในตัวคุณ
Going out as I closed our window มันฉายออกมาตอนที่ฉันปิดหน้าต่าง
You never liked me anyway (ทำให้ฉันรู้ว่า)คุณไม่เคยชอบฉันเลยนี่นา
<> <>
[Pre-Chorus] [Pre-Chorus]
Hey, hey, hey เฮ้ เฮ้ เฮ้
I don't see the light I saw in you before ฉันไม่เห็นแสงในตัวคุณอีกเหมือนก่อนมา
And no, I don't, and no, I don't และไม่ ฉันไม่ ไม่นะ ฉันไม่
And now I don't care anymore แต่ตอนนี้ฉันไม่สนใจมันอีกแล้ว
(And now I don't care anymore) (ตอนนี้ฉันไม่สนใจอีกต่อไป)
<> <>
[Chorus] [Chorus]
Baby, believe me ที่รัก เชื่อฉันเถอะ
I don't know how many times ฉันไม่รู้ว่ามันกี่ครั้งกี่หนแล้ว
You destroyed everything that you love คุณทำลายทุกสิ่งที่คุณรัก
(Uncontrollable) (ที่ควบคุมไม่ได้)
If you don't need me ถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
Just let me go แค่ปล่อยให้ฉันไป
<> <>
[Verse 2] [Verse 2]
You hate, you bite, you lose คุณเกลียด คุ​​ณกัด แต่คุณก็แพ้พ่าย
After all, I just don't like you ที่สุดแล้ว ฉันก็ไม่ได้เหมือกับคุณ
It's nice that you say you like me มันก็เป็นเรื่องดีที่คุณบอกว่าคุณชอบฉัน
But only conditionally แต่มันเป็นคำพูดที่มีเงื่อนไข
Your voice, it had the perfect flow เสียงของคุณ มันเคยเป็นน้ำเสียงที่น่าฟังบันเทิงใจ
It got lost when you gave it up though มันได้หายหมดไป เพราะคุณเลิกล้มมัน
Cause you want money เพราะว่าคุณต้องการเงิน
You want fame คุณต้องการชื่อเสียง
<> <>
[Pre-Chorus] [Pre-Chorus]
Hey, hey, hey เฮ้ เฮ้ เฮ้
I don't see the light I saw in you before ฉันไม่เห็นแสงในตัวคุณอย่างเมื่อก่อน
And no, I don't, and no, I don't และไม่ ฉันว่าไม่ ไม่ ฉันไม่
And now I don't care anymore ตอนนี้ฉันไม่สนใจมันอีกแล้ว
(And now I don't care anymore) (ฉันไม่สนใจอีกต่อไป)
<> <>
[Chorus] [Chorus]
Baby, believe me ที่รัก เชื่อฉันเถอะ
I don't know how many times ฉันไม่รู้ว่ามันกี่ครั้งกี่หนแล้ว
You destroyed everything that you love คุณทำลายทุกๆสิ่งที่คุณรัก
(Uncontrollable) (อย่างไร้การควบคุม)
If you don't need me ถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
Just let me go ขอเพียงแค่ปล่อยให้ฉันไป
<> <>
[Bridge 1] [Bridge 1]
Oooh, oooh โอ้ โอ้
Ay, ay, oh, no เอย์ เอย์ โอ โน
<> <>
[Chorus] [Chorus]
Baby, believe me ที่รัก เชื่อฉันเถอะ
I don't know how many times ฉันไม่รู้ว่ามันกี่ครั้งกี่หนแล้ว
You destroyed everything that you love คุณทำลายทุกสิ่งที่คุณรัก
(Uncontrollable) (ที่ไม่สามารถควบคุมได้)
If you don't need me ถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
Just let me go ก็เพียงแค่ปล่อยให้ฉันไป
Baby, believe me ที่รัก เชื่อฉันเถอะ
I don't know how many times ฉันไม่รู้ว่ามันกี่ครั้งกี่หนแล้ว
You destroyed everything that you love คุณทำลายทุกสิ่งที่คุณรัก
(Uncontrollable) (อย่างไร้การควบคุม)
If you don't need me ถ้าคุณไม่ต้องการฉัน
Just let me go เพียงแค่ปล่อยให้ฉันไป
<> <>
[Bridge 2] [Bridge 2]
Ah อา
(Uncontrollable) (มันควบคุมไม่ได้)
Ah อา
Ah อา
Ah อา


Click to see more songs:

Best Song Download In Country Category [[Tennessee Whiskey]] by Chris Stapleton From the Album TravellerEnglish Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
[Verse 1] [Verse 1]
I used to spend my nights out in a barroom ฉันเคยใช้เวลากลางคืนออกไปเที่ยวบาร์
Liquor was the only love I've known มีสุราเพียงเท่านั้นอันเป็นที่ฉันรู้จัก
But you rescued me from reachin' for the bottom แต่คุณช่วยให้ฉันออกมาจากหุบเหวชีวิตนั้น
And brought me back from being too far gone และนำฉันกลับมาจากชีวิตที่หลงทางไปไกลจนสุดกู่
<> <>
[Chorus] [Chorus]
You're as smooth as Tennessee whiskey คุณอ่อนละมุนดังเช่นวิสกี้เทนเนสซี
You're as sweet as strawberry wine คุณหวานฉ่ำเฉกเช่นไวน์สตรอเบอร์รี่
You're as warm as a glass of brandy คุณอบอุ่นราวกับแก้วบรั่นดี
And honey, I stay stoned on your love all the time ที่รัก ฉันเมาความรักในตัวคุณตลอดเวลา
<> <>
[Verse 2] [Verse 2]
I've looked for love in all the same old places ฉันมองหาความรักในที่เก่าๆทั้งหมดในอดีต
Found the bottom of a bottle always dry พบเพียงขวดที่ก้นแห้งสนิท
But when you poured out your heart I didn't waste it แต่เมื่อคุณเทหัวใจคุณออกมา ฉันก็รีบรับมันไว้อย่างไม่รั้งรอ
'Cause there's nothing like your love to get me high เพราะไม่มีอะไรเทียบได้กับความรักที่คุณทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกแล้ว
<> <>
[Chorus] [Chorus]
You're as smooth as Tennessee whiskey คุณอ่อนโยนดังเช่นวิสกี้เทนเนสซี
You're as sweet as strawberry wine คุณหวานฉ่ำเฉกเช่นไวน์สตรอเบอร์รี่
You're as warm as a glass of brandy คุณอบอุ่นราวกับบรั่นดี
And honey, I stay stoned on your love all the time ที่รัก คุณทำให้ฉันเมาความรักจนไม่สร่างซา
<> <>
[Chorus] [Chorus]
You're as smooth as Tennessee whiskey คุณละมุนละไมราวกับวิสกี้เทนเนสซี
You're as sweet as strawberry wine คุณหวานฉ่ำดังเช่นไวน์สตรอเบอร์รี่
You're as warm as a glass of brandy คุณอบอุ่นราวกับบรั่นดี
And honey, I stay stoned on your love all the time ที่รัก ฉันเมารักของคุณตลอดเวลา
<> <>
[Chorus] [Chorus]
You're as smooth as Tennessee whiskey คุณอ่อนโอนดังเช่นวิสกี้เทนเนสซี
You're as sweet as strawberry wine คุณหวานฉ่ำเฉกเช่นไวน์สตรอเบอร์รี่
You're as warm as a glass of brandy คุณอบอุ่นราวกับบรั่นดี
And honey, I stay stoned on your love all the time ที่รัก คุณทำให้ฉันเมารักในตัวคุณไม่สร่างซา
Well, I stayed stoned on your love all the time คุณทำให้ฉันเมาความรักของคุณตลอดเวลา
แปลโดย
ไมเคิล เล้ง
Click to see more songs:

[[Heartbeat]] Song for Download Online and Lyric Both in English and the Thai Translation | Carrie Underwood(Storyteller Album)

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
I love it when we're at a party in a down-town crowd ฉันชื่นชอบการที่ได้อยู่ในปาร์ตี้ท่ามกลางผู้คนในตัวเมือง
Oh but I can hear you call me baby with the music up loud โอ้ แต่ฉันสามารถได้ยินคุณเรียกฉันว่าที่รักพร้อมกับเสียงเพลงที่ดังขึ้นมานั่น
Red wine, good times, no I don't mind being with everyone else ไวน์แดงเอย, ช่วงเวลาดีๆเอย จะอยู่กับใครก็ได้ฉันว่ามันไม่ใช่ปัญหา
And then there's night life tonight that I, I want you to myself ยามราตรีอย่างนี้ซึ่งฉัน...ฉันต้องการคุณเป็นของฉัน
<> <>
And tonight I wanna drive so far we'll only find static on the radio และคืนนี้ฉันอยากจะขับรถไปให้ไกลแสนไกล หาคลื่นวิทยุชัดๆสักช่อง
And we can't see those city lights and I love the way you look in a firefly glow เราก็จะลับไปจากแสงไฟในตัวเมือง ฉันชอบที่จะเห็นคุณนั้นมองดูแสงหิ่งห้อยวาววับ
Saying everything without making a sound, พูดคุยกันแบบเบาๆสบายๆ
A cricket choir in the background, underneath a harvest moon บรรดาจี้งหรีดต่างกรีดเสียงประสานอยู่เบื้องหลัง ภายใต้เงาจันทร์สุกสกาว
Standing on your shoes in my bare feet, dancing to the rhythm of your heartbeat ฉันยืนเท้าเปล่าบนรองเท้าของคุณ เต้นรำไปตามจังหวะหัวใจคุณ
Oh woah, and we're dancing to the rhythm of your heartbeat โอ้ ว้าว! และเรากำลังเต้นไปตามจังหวะหัวใจของคุณ
I wanna feel it like a kick drum, beating faster in your chest ฉันอยากรู้สึกว่าเหมือนกับกลองตีรัวบนหน้าอกคุณ
I wanna feel you holding onto me and make me hold my breath ฉันอยากจะรู้สึกว่าคุณได้โอบกอดจนทำให้ฉันถึงกับต้องกลั้นลมหายใจตัวเองไว้
You pull me closer, my head on your shoulder, baby we won't beat the song คุณดึงฉันเข้าไปซบไหล่ ที่รัก หยุดเรื่องเพลงไว้ก่อนเถอะ
We'll make a fallen star wish, one more slow kiss, what are we waiting on? เรามาอธิฐานต่อดวงดาว ค่อยๆจุมพิตอย่างช้าๆและเนิ่นนาน ไม่รู้เรามัวรีรออะไรอยู่หนอ
And tonight I wanna drive so far we'll only find static on the radio และคืนนี้ฉันอยากจะขับรถไปให้ไกลแสนไกล หาคลื่นวิทยุชัดๆสักคลื่นหนึ่ง
And we can't see those city lights and I love the way you look in a firefly glow เราก็จะลาลับไปไกลจากแสงไฟนีออนในเมือง ฉันชอบที่จะมองดูคุณตอนยืนดูแสงหิ่งห้อย
Saying everything without making a sound, กระซิบกระซาบกันเบาๆ
A cricket choir in the background, underneath a harvest moon จี้งหรีดต่างกรีดเสียงประสานที่เบื้องหลัง ภายใต้เงาจันทร์สุกสดใส
Standing on your shoes in my bare feet, dancing to the rhythm of your heartbeat ฉันไม่สวมรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าของคุณ เต้นรำไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Yeah we're dancing to the rhythm of your heartbeat เย่ และเรากำลังเต้นไปตามจังหวะหัวใจของคุณ
I wanna feel it like a kick drum, beating faster in your chest ฉันอยากรู้สึกว่าเหมือนกับกลองตีรัวบนหน้าอกคุณ
<> <>
And tonight I wanna drive so far we'll only find static on the radio ค่ำคืนนี้ฉันอยากจะขับรถไปให้ไกลๆ หมุนหาคลื่นวิทยุชัดๆซักหนึ่งรายการ
And we can't see those city lights and I love the way you look in a firefly glow หนีไปให้พ้นแสงไฟจากตัวเมืองใหญ่ ฉันอยากดูคุณมองแสงหิ่งห้อย
Saying everything without making a sound, เราต่างพรึมพรำๆกันเบาๆ
A river rolling in the background, underneath a harvest moon สายน้ำม้วนตัวกระเพื่มอยู่เบื้องหลัง ภายใต้เงาจันทร์นวลสุกสว่างไสว
Standing on your shoes in my bare feet, dancing to the rhythm of your heartbeat ฉันถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าที่คุณใส่อีกที เต้นรำไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
And we're dancing to the rhythm of your heartbeat เรากำลังเต้นไปตามหัวใจที่มีดนตรีของคุณ


Translated by:
Michael Leng
Click Now! 4 downloadClick to see more songs:

[[Smoke Break]] Carrie Underwood From the Album Storyteller | Some Parts Its Lyric "She said, I don't drink..."English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
She's a small-town, hard-working woman just trying to make a living เธอเป็นหญิงสาวในเมืองเล็กที่พยายามทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิต
Working three jobs, feeding four little mouths in a run-down kitchen ทำงานถึงสามอย่างเพื่อเลี้ยงเด็กทั้งสี่ปากน้อยๆในห้องครัวซอมซ่อ
When you never taking nothing and doing nothing but giving เมื่อคุณไม่เคยได้รับอะไรเลยมีแต่ให้กับให้
It's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian มันยากที่จะเป็นภรรยาเป็นทั้งแม่และเป็นคริสเตียนที่ดี
<> <>
She said, I don't drink เธอบอกว่า "ฉันเป็นคนไม่ดื่มนะ"
But sometimes I need a stiff drink แต่บางครั้งฉันก็ต้องการเครื่องดื่มแรงๆ
Sipping from a high, full glass จิบไอ้แก้วใบที่มันทั้งสูงและใหญ่
Let the world fade away เพื่อให้โลกมันเลือนๆไปซะมั่ง
She said, I don't smoke เธอว่า "ฉันไม่สูบบุหรี่"
But sometimes I need a long drag แต่บางครั้งฉันต้องซี๊ดมันยาวปรื้ด
Yeah, I know it might sound bad ใช่ล่ะ ฉันก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีนัก
But sometimes I need a smoke break แต่บางครั้ง ฉันต้องพักแล้วก็นั่งอัดบุหรี่
<> <>
He's a big-city, hard-working man just trying to climb the ladder เขาเป็นคนในเมืองใหญ่ ขยันขันแข็ง พยายามป่ายปีนเพื่อความก้าวหน้า
First generation to go to college instead of driving a tractor เป็นคนรุ่นแรกที่ได้เรียนในวิทยาลัยแทนที่จะยึดอาชีพขับรถแทรกเตอร์
Never had nothing handed to him on a silver platter มันไม่มีหรอกที่อยู่ๆจะมีของใส่พานเงินพานทองมาให้เขา
It's hard to be a good man, good son, do something good that matters มันยากที่จะเป็นคนดี เป็นลูกที่น่ารัก ทำอะไรๆที่มันใช่ไปซะทุกเรื่อง
<> <>
He said, I don't drink เขาว่า "ฉันไม่ดื่มนะ"
But sometimes I wanna pop that top แต่บางครั้งฉันอยากจะเปิดฝานั่น
Take a swing and make the world stop แล้วก็ดื่มจนให้โลกมันหยุดหมุนไปเลย
And watch it fade away และก็คอยดูอะไรๆที่มันจะจางหายไปๆ
He said, I don't smoke เขาว่า "ฉันไม่สูบบุหรี่นะ"
But sometimes I wanna light it up แต่มีบางทีฉันก็อยากจะจุดมัน
Yeah, when things get tough เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างมันยากลำบากขึ้น
Sometimes I need a smoke break, yeah บางครั้งฉันก็อยากนั่งพักอัดบุหรี่ซักยก
<> <>
So here's to you and here's to when the day gets long เอ้านี่ สำหรับคุณและนี่เพื่อวันที่มันแสนจะยาวนาน
Go ahead, I understand if you wanna take a load off ดื่มเข้าไป ฉันเข้าใจนะว่าคุณอยากจะผ่อนคลาย
<> <>
I don't drink ฉันไม่ดื่ม
But sometimes I need a stiff drink แต่บางครั้งฉันก็ต้องการเครื่องดื่มแรงๆ
Sipping from a high, full glass จิบไอ้แก้วใบที่มันทั้งสูงและใหญ่
Let the world fade away เพื่อให้โลกมันเลือนๆไปซะมั่ง
Yeah, and I don't smoke เธอกล่าวว่า "ฉันไม่สูบบุหรี่"
But sometimes I need a long drag แต่บางครั้งฉันอยากจะลากยาวไปเลย
Yeah, I know it might sound bad ใช่ล่ะ ฉันก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีนัก
But sometimes I need a, sometimes I need a แต่บางครั้ง ฉันก็ต้องการ เอ่อ บางครั้งฉันก็อยากจะ…
<> <>
When the day gets long เมื่อวันทั้งวันที่มันแสนจะยาวนาน
When the work's all done เมื่องานทุกอย่างเสร็จสับลง
When the sun sets ครั้นดวงตะวันเริ่มลับขอบฟ้า
When you need to forget เมื่อคุณอยากจะลืมอะไรต่อมิอะไร
Grab that cup มาเถอะ คว้าแก้วมาเลย
Fill it up รินมันให้ปริ่มแก้ว
Sip it slow จงบรรจงจิบอย่างช้าๆ
And let it all go แล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลบเลือนหายไป

Translated by:

Watch MV and Get Lyric [[Hello]] Song by Artist "Adele" from the Album 25 - Ready for Online Download

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
Hello, it's me สวัสดี นี่ฉันเอง
I was wondering if after all these years you'd like to meet ฉันจะยังคงสงสัยเป็นแน่ว่า ถ้าหลายๆปีที่ผ่านมานี้ คุณต้องการที่จะพบ
To go over everything จะผ่านทุกๆอย่างไป
They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing กับคำพูดที่ว่า เวลาจะช่วยเยียวยารักษาความเจ็บปวดได้ แต่กับฉันแล้วมันใช้ไม่ได้เอาเสียเลย
<> <>
Hello, can you hear me? สวัสดี คุณได้ยินฉันไหม
I'm in California dreaming of who we used to be ฉันอยู่ในแคลิฟอร์เนียและกำลังฝันถึงเรื่องของเราสองคนในอดีต
When we were younger and free เมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็กไร้เดียงสาต่อโลกและแสนจะอิสระเสรี
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet ฉันลืมไปแล้วว่าความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่โลกทั้งใบจะหล่นใส่เราสอง
<> <>
There's such a difference between us เราสองต่างมีอะไรที่แตกต่างกัน
And a million miles และระยะทางที่ห่างกันเป็นล้านๆไมล์
<> <>
Hello from the other side สวัสดี จากเสียงอีกฝากฝั่งหนึ่ง
I must've called a thousand times ฉันต้องโทรถึงพัน ๆ ครั้ง
To tell you I'm sorry for everything that I've done เพื่อที่จะบอกคุณว่าฉันเสียใจต่อสิ่งที่ฉันทำลงไป
But when I call you never seem to be home แต่เมื่อฉันโทรไป เหมือนว่าคุณไม่เคยจะอยู่บ้านเลยนะ
<> <>
Hello from the outside หวัดดี เสียงจากข้างนอก
At least I can say that I've tried อย่างน้อยฉันก็สามารถพูดได้ว่า ฉันได้พยายามแล้วนะ
To tell you I'm sorry for breaking your heart ที่จะบอกคุณว่า ฉันขอโทษที่ทำลายหัวใจของคุณ
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ทำให้คุณปวดร้าวแตกเสี่ยงๆตรงไหนเลย
Anymore นี่นา
<> <>
Hello, how are you? สวัสดี คุณเป็นอย่างไรบ้างนะ
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry มันเป็นเรื่องปกติที่ฉันจะพูดกับตัวเองว่า ฉันเสียใจ
I hope that you're well ฉันหวังว่าคุณคงสบายดีนะ
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? คุณเคยออกไปที่เมืองนั้นบ้างไหม ที่ๆจะไม่มีเรื่องของเราสองเกิดขึ้นอีกแล้ว
<> <>
It's no secret that the both of us มันคงไม่มีความเคลือบแคลงไดๆหลงเหลืออยู่
Are running out of time หรือว่าเพราะเวลามันกำลังจะหมดลง
<> <>
So hello from the other side อีกครั้ง สวัสดีจากอีกมุมหนึ่ง
I must've called a thousand times ฉันต้องโทรถึงพัน ๆ ครั้ง
To tell you I'm sorry for everything that I've done เพื่อที่จะบอกคุณว่าฉันเสียใจต่อสิ่งที่ฉันทำลงไป
But when I call you never seem to be home แต่เมื่อฉันโทรไป เหมือนว่าคุณไม่เคยจะอยู่บ้านเลย
<> <>
Hello from the outside สวัสดี เสียงจากข้างนอก
At least I can say that I've tried อย่างน้อยฉันก็สามารถพูดได้ว่า ฉันได้พยายามแล้วนะ
To tell you I'm sorry for breaking your heart ที่จะบอกคุณว่า ฉันขอโทษที่ทำลายหัวใจของคุณ
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ทำให้คุณแตกเป็นเสี่ยงๆตรงไหนเลย
Anymore, ooooohh นี่นา
Anymore, ooooohh ซะที่ไหนเลย โอ อ อ อ
Anymore, ooooohh ไม่ได้ช้ำชอกอะไรเลย โอ อ อ อ
Anymore, anymore หาได้เจ็บปวดตรงไหนเลยนี่นา...

Translated by:
Michael Leng


Click now!4 downloadClick to see more songs:

[[Hark! The Herald Angels Sing]] Bornand Music Box* Best Sellers in Albums Digital Music Download Online

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
Hark! The herald angels sing จงฟัง! ฑูตแห่งสวรรค์ขับร้องบรรเลงเพลง
Glory to the newborn King แด่กษัตย์แรกประสูติกาล
Peace on earth and mercy mild สันติภาพในโลกและความเมตตาจิต
God and sinners reconciled พระเจ้าและคนบาปหวนมาญาติดีต่อกัน
<> <>
Joyful all ye nations rise ชนทุกประเทศชาติจงตื่นขึ้นเถิด
Join the triumph of the skies ร่วมร้องเพลงของฟากฟ้า
With angelic host proclaim พร้อมกับหมู่เทพที่ต่างร่วมกันสรรเสริญ
Christ is born in Bethlehem พระคริสต์ทรงประสูติในเบธเลเฮม
Hark! The herald angels sing จงฟัง! ฑูตแห่งสวรรค์ขับร้องบรรเลงเพลง
Glory to the newborn King แด่กษัตย์แรกประสูติกาล
<> <>
Christ by highest heaven adored พระเยซูคริสต์ผู้ได้รับการสรรเสริญจากสรวงสวรรค์
Christ, the everlasting Lord พระองค์ ผู้ทรงนิรันดร์
Late in time behold He'll come พระองค์ลงมาเกิดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
Offspring of a Virgin's womb แด่หญิงผู้ประเสริฐ
<> <>
Veiled in flesh the Godhead see พระเจ้าทรงเห็นหมู่มวลมนุษย์
Hail the incarnate deity คำเรียกร้องแห่งเทพอวตาร
Pleased as man with man to dwell โปรดทรงมาเป็นร่างกายมนุษย์
Jesus, our Emmanuel พระเยซู อิมมานูเอลของพวกเรา
Hark! The herald angels sing จงฟัง! ฑูตแห่งสวรรค์ขับร้องบรรเลงเพลง
Glory to the newborn King แด่กษัตย์แรกประสูติกาล
<> <>
Hail, the heaven born Prince of Peace พระองค์ เจ้าชายจากสรวงสวรรค์แห่งสันติสุข
Hail, the Son of Righteousness พระองค์ พระบุตรแห่งความชอบธรรม
Light and life to all He brings ทรงนำแสงสว่างและชีวิตลงสู่โลก
Risen with healing in His wings สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
<> <>
Mild He lays His glory by นำแสงสว่างไสวของพระองค์มา
Born that man no more may die เกิดมาเพื่อช่วยปวงชนให้พ้นความตาย
Born to raise the sons of earth เกิดมาเพื่อเป็นพระบุตรของชาวโลก
Born to give them second birth เกิดมาเพื่อช่วยชุบชีวิตใหม่
Hark! The herald angels sing จงฟัง! ฑูตแห่งสวรรค์ขับร้องบรรเลงเพลง
Glory to the newborn King แด่กษัตย์แรกประสูติกาล


Translated:
Michael Leng
Click to see more songs:

Google+ Followers