Subscribe:

Labels

[Rasputin] Rasputin Boney M. | Lyric & Video With Thai Translation | เนื้อเพลง แปลเพลงEnglish Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
There lived a certain man in Russia long ago ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในรัสเซียเมื่อนานมาแล้ว
He was big and strong, in his eyes a flaming glow ร่างกายเขาใหญ่โตแข็งแรง ดวงตาเขาเหมือนกับมีแสงไฟ
Most people looked at him with terror and with fear คนส่วนใหญ่มองเขาด้วยความหวาดผวาสั่นกลัว
But to Moscow chicks he was such a lovely dear เว้นแต่หญิงบริการในมอสโก พวกเธอเห็นว่าเขาช่างน่ารักเสียนี่กระไร
He could preach the bible like a preacher เขาสามารถเทศน์พระคัมภีร์ได้เช่นดังพระ
Full of ecstacy and fire สมบูรณ์เต็มทั้งรูปแบบของสวรรค์และไฟ
But he also was the kind of teacher และเขาก็ยังเป็นเช่นดั่งครู
Women would desire บรรดาสาวๆต่างหมายปอง
^^ ^^
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Lover of the Russian queen คนโปรดของราชินีแห่งรัสเซีย
There was a cat that really was gone คือแมวตัวหนึ่งซึ่งได้จากไปแล้วจริงๆ
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Russia's greatest love machine เครื่องจักรความรักที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
It was a shame how he carried on มันเป็นความอดสูว่าเขาทำมันได้อย่างไร
^^ ^^
He ruled the Russian land and never mind the czar เขาปกครองดินแดนของรัสเซียและไม่เคยสนใจต่อพระเจ้าซาร์
But the kasachok he danced really wunderbar แต่เขาเต้น kasachok ได้อย่างงดงาม
In all affairs of state he was the man to please ด้านกิจการของรัฐเขาเป็นคนโปรดของคนทั่วไป
But he was real great when he had a girl to squeeze เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมโดยเมื่อตอนมีสาวกอดรัด
For the queen he was no wheeler dealer สำหรับสมเด็จพระราชินีฯแล้ว เขาไม่ใช่ผู้เจรจาต่อรองด้วย
Though she'd heard the things he'd done แม้ว่าพระองค์จะได้ยินสิ่งที่เขากระทำ
She believed he was a holy healer พระองค์ทรงเชื่อว่าเขาเป็นหมอผู้ศักดิ์สิทธิ์
Who would heal her son ที่จะรักษาโรคให้พระโอรสของพระองค์
^^ ^^
(Spoken:) ( พูด :)
But when his drinking and lusting and his hunger แต่การดื่ม ความราคะและความหิวกระหายของเขา
for power became known to more and more people, ต่ออำนาจ เขากลายเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย
the demands to do something about this outrageous ความต้องการที่จะทำบางสิ่งที่อุกอาจนี้แหล่ะ
man became louder and louder. เขากลายเป็นคนที่มีเสียงกล่าวถึงขึ้นเรื่อยๆไป
^^ ^^
"This man's just got to go!" declared his enemies "ชายผู้นี้ มันต้องไปซะ!" มีประกาศเป็นศัตรูกับเขา
But the ladies begged "Don't you try to do it, please" แต่องค์หญิงได้ขอร้องว่า "ท่านโปรดอย่าได้พยายามทำอย่างนั้นเลย"
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms ไม่มีข้อสงสัย รัสปูตินผู้นี้เป็นผู้มีเสน่ห์ซ่อนอยู่
Though he was a brute they just fell into his arms กระนั้นเขาจะเป็นดั่งสัตว์ต่อผู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือเขา
Then one night some men of higher standing แล้วคืนหนึ่ง บางคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขา
Set a trap, they're not to blame ได้วางกับดักไว้ พวกเขาไม่ได้ที่จะตำหนิอะไร
"Come to visit us" they kept demanding "มาเยี่ยมพวกเราหน่อยสิ"  พวกเขาเรียกร้อง
And he really came และเขาก็มาจริงๆ
^^ ^^
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Lover of the Russian queen คนรักของราชินีแห่งรัสเซีย
They put some poison into his wine พวกเขาใส่ยาพิษลงในแก้วไวน์
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Russia's greatest love machine เครื่องจักรกลความรักที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
He drank it all and he said "I feel fine" เขาดื่มจนหมดและกล่าวว่า "เขารู้สึกสบายดี"
^^ ^^
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Lover of the Russian queen คนรักของราชินีแห่งรัสเซีย
They didn't quit, they wanted his head แค่นั้นยังไม่พอ พวกเขาต้องการหัวของเขาด้วย
RA RA RASPUTIN รา รา รัสปูติน
Russia's greatest love machine เครื่องจักรความรักที่ยิ่งใหญ่แห่งรัสเซีย
And so they shot him till he was dead ดังนั้นพวกเขาจึงยิงเขาจนตาย
^^ ^^
(Spoken:) Oh, those Russians...  ( พูด :) โอ้ นั่นคือเรื่องราวของรัสเซียในวันเก่าๆที่ผ่านมา...


Click to listen more songs:

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.

Google+ Followers