[Believer] - Imagine Dragons, Lyric, MV, | Bilingual Lyrics : English-Thai แปลไทย แปลเพลง เนื้อเพลงท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนด้วยตัวเอง หัดแปลและฟังเพลงสากลได้ที่นี่ แปลเพลง [Believer] - Imagine Dragons โปรดิวซ์โดย Imagine Dragons และ Mattman และ Robin Album Evolve 


Lyric - English 
แปลเพลง
[Verse 1] [Verse 1]
First things first ก่อนอื่นใด
I'ma say all the words inside my head ฉันอยากจะบอกฉันน่ะผ่านมาเยอะ
I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh ฉันเดือดดาลและเหนื่อยหน่ายเต็มทนกับเรื่องพิกลในโลกใบนี้
The way that things have been, oh-ooh เรื่องราวที่มันเป็นอยู่นี่ โอ๊ะ โอ
Second things second ส่วนเรื่องรองลงมาก็คือ
Don't you tell me what you think that I could be อย่าบอกนะว่าเธอคิดว่าฉันต้องเป็นอะไรแบบไหน
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh ฉันเป็นคนที่แล่นเรือ ฉันเป็นนายท้องทะเลของฉัน โอ้โอ้
The master of my sea, oh-ooh เจ้านายทะเลของฉัน โอ้โอ๊ะ
[Pre-Chorus] [Pre-Chorus]
I was broken from a young age ฉันพลาดพลั้งเมื่อครั้งยังเล็ก
Taking my sulking to the masses นำชีวิตสู่ความวุ่นวาย
Writing my poems for the few เขียนบทกวีเพื่อคนสองสามคน
That look to me, took to me, shook to me, feeling me ที่มองเห็นฉัน ช่วยฉัน เขย่าฉัน ให้รู้สึกตัว
Singing from heartache from the pain ขานขับจากหัวใจอันเจ็บปวด
Taking my message from the veins ส่งมันผ่านจากเส้นเลือดของฉัน
Speaking my lesson from the brain บอกเล่าบทเรียนจากความทรงจำ
Seeing the beauty through the... เห็นความงามผ่าน ...
[Chorus] [Chorus]
Pain! ความเจ็บปวด!
You made me a, you made me a believer, believer คุณทำให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นผู้มีศรัทธา ผู้ศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
You break me down and build me up, believer, believer มันทำลายฉันลงและก็สร้างฉันขึ้นมาใหม่ ผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
Oh let the bullets fly, oh let them rain โอ้ปล่อยกระสุนความโหดร้ายเข้ามา โอ้ปล่อยให้มันเทลงมา
My life, my love, my drive, it came from... ชีวิต ความรัก ชะตากรรม ล้วนมาจาก
Pain! ความรวดร้าว!
You made me a, you made me a believer, believer มันทำให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา
 
[Verse 2] [Verse 2]
Third things third สิ่งที่สามตามมาคือ
Send a prayer to the ones up above ส่งคำอธิษฐานไปยังสรวงสวรรค์
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh ความชังทั้งหมดที่คุณได้ยินมาได้เปลี่ยนจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระ โอ้โอ้
Your spirit up above, oh-ooh จิตวิญญาณของคุณขึ้นไปข้างบนนั่น โอ้โอ๊ะ
[Pre-Chorus 2] [Pre-Chorus 2]
I was choking in the crowd ฉันรู้สึกอึกอัดในหมู่ผู้คน
Building my rain up in the cloud เหมือก่อตัวฉันเป็นฝนในหมู่เมฆ
Falling like ashes to the ground และเหมือนเถ้าถ่านที่ตกลงสู่ดิน
Hoping my feelings, they would drown หวังเพียงว่าขอให้ความรู้สึกถูกถ่วงน้ำไป
But they never did, ever lived, ebbing and flowing แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น มันยังคงอยู่ ยังคงล่องลอยไปตามกระแสน้ำ
Inhibited, limited ถูกยับยั้ง ถูกจำกัด
Till it broke open and rained down จนกว่ามันจะแตกออกมา และไหลลงไป
And rained down, like... เหมือฝนตกลงไป อย่างนั้น…
[Chorus] [Chorus]
Pain! ความเจ็บปวด!
You made me a, you made me a believer, believer คุณทำให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นผู้มีศรัทธา ผู้ศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
You break me down and build me up, believer, believer มันทำลายฉันลงและก็สร้างฉันขึ้นมาใหม่ ผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
Oh let the bullets fly, oh let them rain โอ้ปล่อยกระสุนความโหดร้ายเข้ามา โอ้ปล่อยให้มันเทลงมา
My life, my love, my drive, it came from... ชีวิต ความรัก ชะตากรรม ล้วนมาจาก
Pain! ความรวดร้าว!
You made me a, you made me a believer, believer มันทำให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา
[Bridge] [Bridge]
Last things last และสิ่งสุดท้ายก็คือ
By the grace of the fire and the flame ด้วยอานุภาพแห่งเปลวเพลิง
You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh คุณคือผู้เผชิญหน้ากับอนาคต ดังเลือดในตัวฉัน โอ้โอ๊ะ
The blood in my veins, oh-ooh เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวฉัน โอ้โอ๊ะโอ
But they never did, ever lived, ebbing and flowing แต่พวกเขาไม่เคย, เคยอาศัย, ebbing และไหล
Inhibited, limited ถูกยับยั้ง ถูกจำกัด
Till it broke open and rained down จนกว่ามันจะแตกออกมา และไหลลงไป
And rained down, like... เหมือฝนตกลงไป อย่างนั้น…
[Chorus] [Chorus]
Pain! ความเจ็บปวด!
You made me a, you made me a believer, believer คุณทำให้ฉัน ทำให้ฉันเป็นผู้มีศรัทธา ผู้ศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
You break me down and build me up, believer, believer มันทำลายฉันลงและก็สร้างฉันขึ้นมาใหม่ ผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา
Pain! ความเจ็บปวด!
Oh let the bullets fly, oh let them rain โอ้ปล่อยกระสุนความโหดร้ายเข้ามา โอ้ปล่อยให้มันเทลงมา
My life, my love, my drive, it came from... ชีวิต ความรัก ชะตากรรม ล้วนมาจาก
Pain! ความเจ็บปวด!
You made me a, you made me a believer, believer มันทำลายฉันลงและก็สร้างฉันขึ้นมาใหม่ ผู้มีความเชื่อ มีความศรัทธา

From a writer with blogs on the side
↪ 🔺 Useful links recommended to visit:

Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.


Click to listen more songs:

Comments

Popular posts from this blog

♪ HUMBLE ♪ - Kendrick Lamar(แปลเพลง แปลไทย) | Bilingual Lyrics : English-Thai แปลไทย แปลเพลง

You Can Get Lyric "Love Yourself" From The Album Purpose By Justin Bieber | Bilingual Lyrics : English - Thai แปลไทย แปลเพลง เนื้อเพลง

Lyric "Brand New" from the Album G I R L in March 3, 2014, Artists Pharrell Williams Duet with Justin Timberlake | แปลเพลง