[Take Me to Church] Hozier: Song Lyrics, Videos and Thai Translation | เนื้อเพลง แปลเพลงEnglish Lyrics
เนื้อเพลงแปล
My lover's got humour คนรักของฉันเป็นคนมีอารมณ์ขัน
She's the giggle at a funeral เธอหัวเราะคิกคักได้แม้ในงานศพ
Knows everybody's disapproval ก็รู้อยู่นะว่าคงไม่มีใครเขาจะพอใจด้วยแน่ๆ
I should've worshiped her sooner ฉันคงจะต้องบูชาเธอเร็วๆนี้
<> <>
If the heavens ever did speak แม้หากว่าสวรรค์พูดได้
She's the last true mouthpiece เธอก็คือกระบอกเสียงตัวจริงอันสุดท้าย
Every Sunday's getting more bleak ทุกวันอาทิตย์มีแต่ความเยือกเย็น
A fresh poison each week เหมือนกับเจอยาพิษในทุกๆสัปดาห์
<> <>
'We were born sick,' you heard them say it 'เราเกิดมาเหมือนคนบาป' เป็นคำที่เขาพูดกัน
<> <>
My Church offers no absolutes. โบสถ์ของฉันไม่มีการล้างบาป
She tells me, 'Worship in the bedroom.' เธอบอกฉันว่า "พิธีกรรมในห้องนอน"
The only heaven I'll be sent to สวรรค์เท่านั้นที่ฉันจะถูกส่งไป
Is when I'm alone with you— เมื่อฉันได้อยู่ลำพังกับคุณ
<> <>
I was born sick, ฉันเกิดมาเหมือนกับคนบาป
But I love it แต่ฉันก็ชอบสิ่งที่ฉันเป็น
Command me to be well ขอทรงอวยพรให้ฉันสมปรารถนาด้วยเถอะ
Amen. Amen. Amen. Amen. อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
<> <>
[Chorus 2x:] [Chorus 2x:]
Take me to church ช่วยพาฉันไปเข้าโบสถ์ด้วย
I'll worship like a dog at the shrine of your lies ฉันจะเคารพเยี่ยงสุนัขที่แท่นคำโกหกของคุณ
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife ฉันจะสารภาพความผิดบาปของฉันและคุณเตรียมลงทัณฑ์ไว้เลย
Offer me that deathless death ขอจงให้ฉันมีชีวิตหลังความตายชั่วนิรันดิ์
Good God, let me give you my life พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้ายินดีขอถวายชีวิต
<> <>
If I'm a pagan of the good times ถ้าข้าพเจ้าเป็นพวกนอกรีต
My lover's the sunlight แสงสว่างคือคนรักของข้าพเจ้า
To keep the Goddess on my side ขอเทพธิดาจงคอยคุ้มครองข้าพเจ้า
She demands a sacrifice เธอต้องการการสังเวย
<> <>
Drain the whole sea น้ำทะเลแห้งเหือดไปสิ้น
Get something shiny ขอรับแสงประกาย
Something meaty for the main course ดังเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารมื้อใหญ่
That's a fine looking high horse มันก็อาจจะดูดีถ้าได้อยู่บนม้าสูงใหญ่
What you got in the stable? แต่คุณได้อะไรจากคอกม้านั้นบ้างล่ะ
We've a lot of starving faithful พวกเราก็ต่างมีความศรัทธาเลื่อมใส
<> <>
That looks tasty มันดูเหมือนจะมีรสชาดดี
That looks plenty ดูเหมือนมีความหลากหลาย
This is hungry work มันเป็นงานแห่งความหิวกระหาย
<> <>
[Chorus 2x:] [Chorus 2x:]
Take me to church ช่วยพาฉันไปเข้าโบสถ์ด้วย
I'll worship like a dog at the shrine of your lies ฉันจะเคารพเยี่ยงสุนัขที่แท่นคำโกหกของคุณ
I'll tell you my sins so you can sharpen your knife ฉันจะสารภาพบาปและคุณเตรียมลงทัณฑ์ไว้เลย
Offer me my deathless death ขอจงประทานให้ฉันมีชีวิตหลังความตายชั่วนิรันดิ์
Good God, let me give you my life พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าขอยินดีถวายชีวิต
<> <>
No Masters or Kings ไม่มีปรมาจารย์หรือว่าองค์ราชันย์
When the Ritual begins เมื่อพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้น
There is no sweeter innocence than our gentle sin ไม่มีความบริสุทธ์ใดหอมหวานมากกว่าบาปบริสุทธ์ของเรา
<> <>
In the madness and soil of that sad earthly scene ในความโกรธและความหมองเศร้าบนโลกที่น่าเวทนานี้
Only then I am Human ต่อเมื่อฉันเป็นมนุษย์เท่านั้น
Only then I am Clean ต่อเมื่อฉันบริสุทธิ์
Amen. Amen. Amen. Amen. อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
<> <>
[Chorus 2x:] [Chorus 2x:]
Take me to church ช่วยพาฉันไปเข้าโบสถ์ด้วย
I'll worship like a dog at the shrine of your lies ฉันจะเคารพเยี่ยงสุนัขที่แท่นคำโกหกของคุณ
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife ฉันจะสารภาพบาปและคุณเตรียมลงทัณฑ์ไว้เลย
Offer me that deathless death ขอจงประทานชีวิตหลังความตายที่เป็นนิรันดิ์
Good God, let me give you my life พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าขอยินดีถวายชีวิต

Click to see more songs:

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.