Subscribe:

Labels

[When We Dance] Artist - Sting | Video, Lyric and Thai Translation เนื้อเพลงสากล + แปลเพลง

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
If he loved you ถ้าเขารักคุณ
Like I love you เหมือนที่ฉันรักคุณ
I would walk away in shame ฉันจะเดินออกไปจากชีวิตคุณด้วยความอดสู
I'd move town  ฉันจะย้ายออกจากเมือง
I'd change my name ฉันจะเปลี่ยนชื่อฉันใหม่
<> <>
When he watches you ยามเมื่อเขามองคุณ
When he counts to buy your soul เมื่อเขาถือว่าจะซื้อจิตวิญญาณคุณ
On your hand his golden rings ที่มือคุณมีแหวนทองคำของเขาอยู่
Like he owns a bird that sings เปรียบเช่นเขาเป็นเจ้าของนกตัวหนึ่งที่จะคอยขับกล่อมเพลง
<> <>
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
The priest has said my soul's salvation  พระได้กล่าวเกี่ยวกกับความรอดจิตวิญญาณของฉัน
Is in the balance of the angels อย่ระหว่างความสมดุลย์ของหมู่เทวดา
And underneath the wheels of passion และใต้วงล้อแห่งความรัก
I keep the faith in my fashion ฉันเก็บรักษาความเชื่อมั่นใว้ในแบบของฉัน
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
<> <>
I'm still in love with you ฉันยังคงรักคุณอยู่เช่นเดิม
[I'm gonna find a place to live [ฉันจะหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้ชีวิต
Give you all I've got to give] ให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามที่ฉันตั้งใจไว้]
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
<> <>
If I could break down these walls  ถ้าฉันสามารถทำลายกำแพงเหล่านี้ลงได้
And shout my name at heaven's gate และตะโกนชื่อของฉันที่ประตูแห่งสวรรค์
I'd take these hands ฉันใช้มือทั้งสองของฉันนี้
And I'd destroy the dark machineries of fate ฉันจะทำลายเครื่องจักรแห่งความมืดมนของชะตากรรม
Cathedrals are broken มหาวิหารก็ต้องจะพังทลาย
Heaven's no longer above จะไม่มีสวรรค์เบื้องบนอีกต่อไป
And hellfire's a promise away และไฟแห่งขุมนรกก็ต้องหมดสัญญาไป
I'd still be saying ฉันยังจะคงอยู่เพื่อที่จะบอกว่า
I'm still in love ฉันยังคงรักคุณอยู่เช่นเดิม
<> <>
He won't love you เขาไม่ได้รักคุณ
Like I love you เหมือนที่ฉันรักคุณ
He won't care for you this way เขาไม่ได้ดูแลคุณเท่าที่ควรจะทำ
He'll mistreat you if you stay เขาจะปฏิบัติต่อคุณไม่ดี ถ้าคุณยังจะอยู่กับเขา
<> <>
Come and live with me มาเถอะมาอยู่กับฉันนะ
We'll have children of our own เราจะมีลูกน้อยด้วยกัน
I would love you more than life ฉันจะรักคุณมากกว่าตัวฉันเอง
If you'll come and be my wife ถ้าคุณจะมาเป็นภรรยาฉัน
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
When we dance, angels will run and hide their wings เมื่อเราเต้นรำ หมู่เทพเทวดาจะหลีกหนีไปพร้อมกับซ่อนปีกของพวกเขา
<> <>
I'm gonna love you more than life ฉันจะรักคุณมากกว่าตัวฉันเอง
If you will only be my wife ถ้าคุณจะมาเป็นภรรยาฉัน
I'm gonna love you more than life ฉันจะรักคุณมากกว่าตัวฉันเอง
If you will only be my wife ถ้าคุณจะมาเป็นภรรยาฉัน
I'm gonna love you night and day ฉันจะรักคุณทั้งกลางวันและกลางคืน
I'm gonna try in every way ฉันจะพยายามในทุกๆหนทาง
<> <>
(I had a dream last night (ฉันฝันไปเมื่อคืนนี้
I dreamt you were by my side ฉันฝันว่าคุณได้อยู่เคียงข้างฉัน
Walking with me baby เราเดินไปด้วยกัน ที่รัก
My heart was filled with pride หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ
I had a dream last night) ฉันฝันไปเมื่อคืนนี้)Click to see more another songs:

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.