Subscribe:

Labels

"Wrong Side Of Heaven" Lyrics | Five Finger Death Punch: Lyrics, Videos, Thai Translation เนื้อเพลง แปลเพลง ยูทูปBet! You will love this both original and translation lyric: ⤿Wrong Side Of Heaven⤾ - Five Finger Death Punch. - แปลไทยโดย ไมเคิล เล้ง


Song Title(ชื่อเพลง):

"Wrong Side Of Heaven"

Artist(ศิลปิน): Five Finger Death Punch

Released Dated(วันปล่อยเพลง): August 11, 2014

Genres(แนวเพลง): Alternative metal, heavy metal

Song meaning(ความหมายเพลง):

บทเพลงพูดถึงความขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่ายคือ สวรรค์กับนรก

มีบางสิ่งบางอย่างที่มีผู้คนถามเขาว่า You you สิ่งนี้มันผิดหรือมันถูก เขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ เพราะอะไร เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่า เราอยู่มุมมองมุมไหน เราอยู่ในกลุ่มไหน

ในบทเพลงจะพูดถึง เรื่องหนึ่งเรื่อง ฝ่ายสวรรค์อาจมองว่า "มันแย่มาก" แต่มันจะตรงข้ามกันกับมุมมองของทางซีกซาตาล ซึ่งคำตอบจะออกมาว่า "มันเจ๋งน่ะ"

สุดท้ายก็คือ ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเอง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ทำงาน เรียน พากเพียรด้วยตัวของตัวเอง เรื่องความถูกความผิดมันตัดสินกันยาก แต่เรื่องที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือ ท่านต้องช่วยเหลือตัวท่านเอง หากท่านอ้าแขนรอการช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ท่านจะรู้ว่า มันรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายยังไงๆจนบอกไม่ถูก...ใช่แล้วครับ คำตอบก็คือ คงไม่มีใครเขามาสนท่านหรอก!English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
I spoke to god today, and she said that she's ashamed.  วันนี้ฉันได้เข้าเฝ้าพระเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่า ทรงรู้สึกละอายพระทัย
What have I become, what have I done? ฉันกลายเป็นอะไร ฉันทำอะไรลงไปบ้าง
I spoke to the devil today, and he swears he's not to blame.  ฉันปรารภกับภูตผีปีศาจในวันนี้ เขากล่าวว่า ไม่ตำหนิฉันหรอก
And I understood, cuz I feel the same.  ฉันจึงเข้าใจแล้วล่ะ เพราะฉันรู้สึกเหมือนๆกันกับพวกเขา
<> <>
Arms wide open, I stand alone.  อ้อมแขนที่เปิดกว้าง ฉันยืนอยู่เพียงลำพัง
I'm no hero, and I'm not made of stone.  ฉันไม่ใช่พระเอกและก็ไม่ได้เป็นหินผา
Right or wrong, I can hardly tell.  อะไรถูกหรือผิด มันยากที่ฉันจะบอกได้
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side of hell.  ฉันอยู่ข้างผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของฝั่งนรก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side, righteous side of hell.  ฉันอยู่ด้านผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก ความชอบธรรมในซีกของนรก
<> <>
I heard from god today, and she sounded just like me.  ฉันได้ยินคำตรัสของพระองค์ในวันนี้ พระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนเช่นเดียวกันกับฉัน
What have I done, and who have I become.  สิ่งใดที่ฉันทำลงไปและฉันต้องกลายไปเป็นใครคนไหน
I saw the devil today, and he looked a lot like me.  ฉันได้พบภูติผีปีศาจวันนี้และเขาดูคล้ายกับฉันมากเช่นกัน
I looked away, I turned away!  ฉันต้องเมินไปทางอื่น ต้องเบือนหน้าหนี!
<> <>
Arms wide open, I stand alone.  อ้อมแขนฉันเปิดกว้าง ฉันยืนอยู่อย่างอ้างว้าง
I'm no hero, and I'm not made of stone.  ฉันไม่ใช่พระเอกและก็ไม่ได้ทำมาจากหินผาหน้าไม้
Right or wrong, I can hardly tell.  อะไรถูกหรือผิด ฉันบอกไม่ถูกหรอก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side of hell.  ฉันอยู่ข้างผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side, the righteous side of hell.  ฉันอยู่ด้านชั่วร้ายในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก ด้านชอบธรรมในซีกของนรก
<> <>
I'm not defending, downward descending,  ฉันไม่ได้ปกป้องต่อสิ่งที่มันเสื่อมถอย
falling further and further away!  ต่ำลงไป ๆ
I'm closer EVERYDAY!  ฉันเข้าใกล้มันเข้าไปทุกวัน!
<> <>
I'm getting closer every day, to the end.  ฉันเข้าใกล้มันเข้าไปทุกวัน กระทั่งในที่สุด
The end, The end, the end,  ในบั้นปลาย สุดท้าย และท้ายสุด
I'm getting closer EVERYDAY!  ฉันใกล้มันเข้าไปทุกวัน!
Arms wide open, I stand alone.  แขนที่เปิดกว้าง ฉันยืนอยู่เพียงคนเดียว
I'm no hero, and I'm not made of stone.  ฉันไม่ได้เป็นพระเอกและก็ไม่ได้เป็นหินผาใดๆ
Right or wrong, I can hardly tell.  อะไรถูกอะไระผิด มันยากที่ฉันจะบอก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side of hell.  ฉันอยู่ข้างผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side of hell.  ฉันอยู่ข้างผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก
I'm on the wrong side of heaven, and the righteous side, the righteous side of hell. ฉันอยู่ฝ่ายผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก ความชอบธรรมในซีกของนรก
ความหมายรวมๆของเพลงคือความถูกผิด ความชอบ ความชั่วหรือว่าความดีทั้งหลายเหล่านี้ มันยากที่จะบอกว่าสิ่งไหนมันขาว อันไหนดำ ตัวฉันก็คือตัวฉัน ยังไงฉันก็อยู่ได้ อยู่บนโลกนี้ได้ด้วยความเป็นคนธรรมดาๆนี่แหละ

เพลง "Wrong Side Of Heaven" ในรูปแบบ Audio พร้อม Download แล้วที่ Amazon.com

 Click to see more another songs:

2 comments:

Anonymous said...

ฉันอยู่ฝ่ายผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก ความชอบธรรมในซีกของนรก

ความหมายก็คือฉันอยู่ตรงกลางจะได้บาลานซ์ทั้งนรกและสวรรค์

แบบว่า IN กับเพลงน่ะครับ

Anonymous said...

ฉันอยู่ฝ่ายผิดในปีกของสวรรค์และอยู่ด้านชอบธรรมของนรก ความชอบธรรมในซีกของนรก

ความหมายก็คือฉันอยู่ตรงกลางจะได้บาลานซ์ทั้งนรกและสวรรค์

แบบว่า IN กับเพลงน่ะครับ

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.