Subscribe:

Labels

[See You Again] (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa; Lyric, Download & Video | เนื้อเพลง แปลเพลง MVEnglish Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
It's been a long day without you my friend ตอนไม่มีนายอยู่ ทำไมวันๆ มันช่างแสนยาวนาน
And I'll tell you all about it when I see you again แล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อเจอนาย
We've come a long way from where we began เรามาไกลจากที่เดิมที่เราเริ่มต้น
Oh I'll tell you all about it when I see you again โอ ฉันจะเล่าให้นายฟังละกันเมื่อเจอกัน
When I see you again เมื่อฉันเจอนาย
<> <>
Damn who knew all the planes we flew ใครจะรู้ว่าไอ้เครื่องบินทั้งหมดที่เราบินน่ะ
Good things we've been through สิ่งที่ดีๆที่เราผ่านมันมาด้วยกัน
That I'll be standing right here ซึ่งฉันก็จะยืนอยู่ตรงนี้
Talking to you about another path I พูดคุยกันเกี่ยวกับฉันเส้นที่ฉันรู้
Know we loved to hit the road and laugh เส้นทางที่เดินทางไปและหัวเราะกันไป
But something told me that it wouldn't last แต่มีสิ่งบอกเหตุว่ามันจะอยู่ได้ไม่อีกไม่นาน
Had to switch up look at things different see the bigger picture ต้องเปลี่ยนมุมมองสิ่งใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเดิมๆ
Those were the days hard work forever pays now I see you in a better place มันคือวันที่แสนสาหัสที่ได้รับการชดใช้แล้ว ฉันจะไปพบนายในที่ๆดีกว่า
<> <>
How could we not talk about family when family's all that we got? ไม่พูดถึงครอบครัวคงไม่ได้ก็เมื่อมันคือทุกสิ่งของเรา
Everything I went through you were standing there by my side ทุกๆสิ่งผ่านมาในชีวิตฉัน มีนายเคียงข้างอยู่เสมอมา
And now you gonna be with me for the last ride และตอนนี้คุณจะร่วมเดินทางกับฉันในหนสุดท้าย
<> <>
It's been a long day without you my friend ในแต่ละวันมันยาวนาน เมื่อนายไม่อยู่ เพื่อนโลฟว์
And I'll tell you all about it when I see you again แล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อเจอนาย
We've come a long way from where we began เรามาไกลจากที่เดิมที่เราเริ่มต้น
Oh I'll tell you all about it when I see you again โอ ฉันจะเล่าให้นายฟังละกันเมื่อเจอกัน
when I see you again เมื่อฉันเจอนาย
<> <>
First you both go out your way แรกเริ่ม นายทั้งสองก็เลือกทางของนายกันเอง
And the vibe is feeling strong and what's และบรรยากาศมันก็เข้มข้นขึ้น
Small turn to a friendship a friendship จนนำไปสู่ความเป็นมิตรภาพที่เหนียวแน่น
Turn into a bond and that bond will never กลายเป็นความผูกพัน
Be broke and the love will never get lost ที่ยากจะแยกจากกันและความรักที่จะไม่มีวันเสื่อมคลาย
And when brotherhood come first then the line  และความเป็นพี่เป็นน้องต้องมาก่อนเสมอ
Will never be crossed established it on our own จะไม่มีทางก้าวข้ามเส้นที่เราขีดเขียนมันขึ้นมาเอง
When that line had to be drawn and that line is what เมื่อเส้นได้ถูกวาดขึ้นและมันคือ
We reach so remember me when I'm gone จึดที่เราไปถึง พึงจำฉันไว้เมื่อฉันต้องจากไป
<> <>
How could we not talk about family when family's all that we got? ไม่พูดถึงครอบครัวคงไม่ได้ก็เมื่อมันคือทุกสิ่งของเรา
Everything I went through you were standing there by my side ทุกๆสิ่งผ่านมาในชีวิตฉัน มีนายเคียงข้างอยู่เสมอมา
And now you gonna be with me for the last ride และตอนนี้คุณจะร่วมเดินทางกับฉันในหนสุดท้าย
<> <>
So let the light guide your way hold every memory จงให้แสงสว่างนำทางไป เก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ให้ดีๆ
As you go and every road you take will always lead you home ในที่ๆนายไป ถนนที่นายเดินทาง มันจะนำพานายให้กลับไปถึง​​บ้าน
<> <>
It's been a long day without you my friend ในแต่ละวันมันยาวนาน เมื่อนายไม่อยู่ เพื่อนโลฟว์
And I'll tell you all about it when I see you again แล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อเจอนาย
We've come a long way from where we began เรามาไกลจากที่เดิมที่เราเริ่มต้น
Oh I'll tell you all about it when I see you again โอ ฉันจะเล่าให้นายฟังละกันเมื่อเจอกัน
When I see you again เมื่อฉันเจอนาย
<> <>

Translated by:
Michael LengClick to see more songs:

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.

Google+ Followers