[Brand New Day] - Sting | Video, Lyric and Thai Translation เนื้อเพลงสากล + แปลเพลงSong Title(ชื่อเพลง):

"Brand New Day"

Artist(ศิลปิน): Sting

Released Dated(วันปล่อยเพลง): 24 September 1999

Genres(แนวเพลง):  Pop rock, world

Song meaning(ความหมายเพลง):

ทุกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะมีคู่กันเสมอ เนี้อเพลงจะชี้ไปที่ของ 2 สิ่งที่เป็นคู่กันโดยเปรียบเทียบว่า ถ้าคุณเป็นสิ่งนั้น ฉันก็จะเป็นสิ่ง(ที่คู่กัน เกื้อหนุนกัน)

เมื่อเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น เขาบอกว่า เราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้เสมอ และก็สามารถก้าวไปต่อสู้วันข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องครั่นคร้ามอุปสรรคใดๆ 

ท่อนนี้ก็น่าสนใจ และผมว่าคนแต่งเขารู้ว่าคนเราทุกวันนี้มุ่งหน้าทำงาน ทำธุรกิจกันหนักเกินไปจนแทบจะไม่มีเวลาใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้น

You can turn the clock to zero, honey
I'll sell the stock, we'll spend all the money
We're starting up a brand new day 


add personal coment

add personal comment

English Lyrics
เนื้อเพลงภาษาไทย
How many of you people out there มีผู้คนจำนวนเท่าไหร่กันที่นั่น
Been hurt in some kind of love affair ที่บาดเจ็บจากเรื่องความรัก
And how many times do you swear that you'll never love again? และอีกกี่หนที่คุณสาบานว่าจะไม่รักใครอีกแล้ว
How many lonely, sleepless nights  ความเหงาอีกเท่าไหร่ กี่คืนที่นอนไม่หลับ
How many lies, how many fights  กี่ครั้งที่โกหก กี่ครั้งกับการต่อสู้กัน
And why would you want to put yourself through all that again? และเหตุผลอะไรกันที่คุณยังต้องการจะเข้าไปหามันอีก
"Love is pain," I hear you say  ความรักคือความเจ็บปวด ฉันได้ยินคุณพูดออกมา
Love has a cruel and bitter way  ความรักมีทั้งความโหดร้ายและขมขื่น
Of paying you back for all the faith you ever had in your brain ที่จ่ายคืนด้วยความสัตย์ที่อยู่ในความคิดของคุณ
lol lol
How could it be that what you need the most  และอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
Can leave you feeling just like a ghost? ที่สามารถปล่อยให้คุณมีความรู้สึกเหมือนภูตตนหนึ่ง
You never want to feel so sad and lost again ที่ไม่ต้องการจะรู้สึกเศร้าหรือสูญเสียอีกครั้ง
One day you could be looking  วันหนึ่ง คุณควรจะหาอ่านดู
Through an old book in rainy weather  หนังสือเก่าๆสักเล่มในช่วงที่ฝนตก
You see a picture of her smiling at you คุณจะเห็นภาพที่เธอยิ้มให้คุณ
When you were still together  เมื่อคุณยังอยู่ด้วยกัน
You could be walking down the street  คุณอาจจะเดินไปที่ถนนเส้นนั้น
And who should you chance to meet  และใครกันที่คุณจะมีโอกาสได้พบ
But that same old smile that you've been thinking of all day ทว่าเป็นรอยยิ้มเดิมที่คุณเฝ้าคิดถึงทั้งวัน
You can turn the clock to zero, honey คุณหมุนเข็มนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิ ที่รัก
I'll sell the stock, we'll spend all the money  ฉันจะขายหุ้นทิ้ง เราจะใช้จ่ายเงินนั่นด้วยกัน
We're starting up a brand new day  เรากำลังจะเริ่มต้นวันใหม่
lol lol
Turn the clock all the way back หมุนนาฬิกาย้อนกลับไปสิ
I wonder if she'll take me back  ยังสงสัยว่ามันจะพาฉันย้อนกลับไป
I'm thinking in a brand new way  ฉันคิดถึงวันที่ใหม่เอี่ยมอ่อง
Turn the clock to zero, sister คุณปรับเข็มนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิ น้องสาว
You'll never know how much I missed her  คุณคงไม่เคยรู้ว่าฉันคิดถึงเพียงใด
Starting up a brand new day  เริ่มต้นวันใหม่ซิงๆด้วยกัน
Turn the clock to zero, boss หมุนนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิครับ เจ้านาย
The river's wide, we'll swim across  แม้แม่น้ำจะกว้างเพียงใด เราจะว่ายข้ามไปด้วยกัน
Started up a brand new day เริ่มต้นวันใหม่ๆด้วยกัน
lol lol
It could happen to you - just like it happened to me  มันสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณ - เช่นเดียวกับที่มันเกิดขึ้นกับฉัน
There's simply no immunity - there's no guarantee ไม่ต้องมีภูมิคุ้มกันอะไร - ไม่ต้องมีการรับประกันใดๆ
I say love's such a force - if you find yourself in it  ฉันว่าความรักมีพลัง - ถ้าคุณกำลังมีความรัก
And sometimes no reflection is there และบางครั้งมันยังไม่สะท้อนกลับมา
lol lol
Baby wait a minute, wait a minute  ที่รัก รอสักครู่ รอสักนิด
Wait a minute, wait a minute  รอสักครู่ รอสักหน่อย
Wait a minute, wait a minute  รอสักครู่ รออีกนิด
Turn the clock to zero, honey  หมุนนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิ ที่รัก
I'll sell the stock, we'll spend all the money  ฉันจะขายหุ้นเสีย เราจะใช้จ่ายเงินนั้นด้วยกัน
We're starting up a brand new day  เรากำลังจะเริ่มต้นวันใหม่
lol lol
Turn the clock to zero, Mac  บิดนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิ Mac
I'm begging her to take me back  ฉันจะขอให้มันพาฉันกลับไป
I'm thinking in a brand new way  เรากำลังจะเริ่มต้นวันใหม่
Turn the clock to zero, boss หมุนนาฬิกาย้อนกลับไปสิ เจ้านาย
The river's wide, we'll swim across  แม่น้ำที่ว่ากว้างเพียงใด เราจะว่ายข้ามไปด้วยกัน
Started up a brand new day  เริ่มต้นวันใหม่ซิงๆด้วยกัน
lol lol
Turn the clock to zero buddy  บิดนาฬิกาไปที่เลขศูนย์สิ เพื่นซี้
Don't wanna be no fuddy duddy  ไม่ต้องการเป็นคนล้าที่สมัย
Started up a brand new day เริ่มต้นวันใหม่เอี่ยมกันดีกว่า
lol lol
I'm the rhythm in your tune  ฉันเป็นจังหวะในการช่วงสาระสำคัญของคุณ
I'm the sun and you're the moon  ฉันเป็นดวงอาทิตย์และคุณคือดวงจันทร์
I'm a bat and you're the cave  ฉันเป็นค้างคาวและคุณคือถ้ำ
You're the beach and I'm the wave  ถ้าคุณเป็นชายหาดและฉันก็จะเป็นคลื่น
I’m the plow and you’re the land ฉันเป็นไถและคุณเป็นพื้นดิน
You're the glove and I'm the hand คุณคือถุงมือและฉันก็คือมือที่จะสวมมัน
I'm the train and you're the station  ฉันเป็นรถไฟและคุณคือสถานี
I'm a flagpole to your nation - yeah ฉันเป็นเสาธงชาติของคุณ- เย่ฮ์
lol lol
Stand up all you lovers in the world  ยืนตรงต่อหน้าคนรักทั่วทั้งโลก
Stand up and be counted every boy and every girl  ยืนขึ้นและนับชายหนุ่มหญิงสาวทุกคน
Stand up all you lovers in the world  ยืนตรงต่อหน้าคนรักในโลกใบนี้
Starting up a brand new day เริ่มต้นวันใหม่บริสุทธิ์


I'm the present to your future ฉันเป็นของขวัญในอนาคตของคุณ
You're the wound and I’m the suture คุณเป็นบาดแผล ฉันจะเป็นหมอเย็บ
You're the magnet to my pole คุณเป็นเสาไม้เหล็กกางเขน
I'm the devil in your soul ฉันเป็นปีศาจในจิตวิญญาณของคุณ
You're the pupil I'm the teacher คุณเป็นลูกศิษย์ฉันจะเป็นครู
You're the church and I'm the preacher คุณเป็นโบส์คริสตจักรและฉันจะเป็นพระนักเทศน์
You're the flower I'm the rain คุณคือดอกไม้ฉันจะเป็นฝน
You're the tunnel I'm the train คุณเป็นอุโมงค์ ฉันจะเป็นรถไฟ
lol lol
Stand up all you lovers in the world  ยืนตรงต่อหน้าคนรักทั่วทั้งโลก
Stand up and be counted every boy and every girl  ยืนขึ้นและจะนับชายหนุ่มญิงสาวทุกคน
Stand up all you lovers in the world  ยืนตรงต่อหน้าคนรักทั่วทั้งโลก
Starting up a brand new day เริ่มต้นวันใหม่เอี่ยม
You're the crop to my rotation คุณเป็นพืชที่หมุนเวียนของฉัน
You're the sum of my equation คุณคือผลรวมของสมการ
I'm the answer to your question ฉันเป็นคำตอบที่คุณถามมา
If you follow my suggestion ถ้าคุณทำตามคำแนะนำของฉัน
We can turn this ship around เราคงสามารถหมุนเรือลำนี้ไปได้โดยรอบ
We'll go up instead of down เราจะไปสูงขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะลงมา
You're the pan and I'm the handle คุณเป็นกะทะและฉันจะเป็นด้ามจับ
You're the flame and I'm the candle คุณเป็นเปลวไฟและฉันเทียนไข
lol lol
Stand up all you lovers in the world ยืนตรงต่อหน้าคนรักทั่วทั้งโลก
Stand up and be counted every boy and every girl ยืนขึ้นและนับชายหญิงทุกผู้คน
Stand up all you lovers in the world ยืนตรงต่อหน้าคนรักทั่วทั้งโลก
We're starting up a brand new day เริ่มต้นวันใหม่อันบริสุทธิ์ด้วยกัน

Translated by: Michael Leng
แปลโดย: ไมเคิล เล้ง
Click to see more another songs:

    No comments:

    Post a Comment

    Thanks for your comment(s). It will be shown after approval.